Asociácia športových zväzov

Na Konferencii Asociácie športových zväzov na obdobie 2014-2017 bolo zvolené vedenie:

VÝKONNÝ VÝBOR  ASOCIÁCIE

v nasledovnom zložení:

 • Predseda: Štefan P. Makši..........mobil ..0903237035
 • Tajomník: Mgr. Tibor Figei......................0902428389
 • Člen: Štefánek Štefan.....................0911207185
 • Člen: Mgr. Székesi Ladislav...........0905520176 ​


VV do 2017:

Organizácia

 • Predseda.................Štefan Pavel MAKŠI
 • Člen.........................Igor ANTAL
 • Člen.........................Libor MLADŠÍ
 • Člen.........................Emil RÉTI
 • Člen.........................Štefan ŠTEFÁNEK


VV do 2014:

Organizácia

 • Predseda : Štefan Makši (pavel.coburg@gmail.com)
 • Člen: Štefánek Štefan
 • Člen: Igor Antal