FBC Slovan Rimavská Sobota

Štatútar Michal Radnóti
Tréneri Michal Radnóti, Richard Totkovič
Prevádzka
Zloženie Vedúci klubu: Michal Radnóti Vedúci pre športovú činnosť: Michal Radnóti Vedúci pre komunikáciu: Richard Totkovič Vedúci pre finančné zabezpečenie: Jozef Alušík
Počet členov 17
Počet členov do 18r. 3

Zdieľajte "FBC Slovan Rimavská Sobota" na:

Komentujte