Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, občianske združenie

Štatútar Lucia Kanátová
Tréneri Ivan Sihelský
Prevádzka Jazdecký klub funguje v areái "Jazdecké centrum Sihelský"
Zloženie Právna forma: občianske združenie MV SR- číslo spisu. VVS/1-900/90-36536 rgistrácia vykonaná dňa 01.12.2010
Počet členov 25
Počet členov do 18r. 18

Zdieľajte "Klub priateľov koní a rekreačného jazdenia, občianske združenie" na:

Komentujte