Mestský kynologický klub Hnúšťa

Štatútar Ing.Oliva Vargová- predseda MKK
Tréneri Miroslav Svitek,Peter Svinčiak
Prevádzka MKK Hnúšťa
Zloženie Predseda:O.Vargová Tajomník: M.Barto Pokladník:E.Svinčiaková Hlavný výcvikár:M.Svitek člen výboru :Z.radič
Počet členov 20
Počet členov do 18r. 4

Zdieľajte "Mestský kynologický klub Hnúšťa" na:

Komentujte