Oblastný futbalový zväz Rim. Sobota

Výkonný výbor

Predseda   :  Mgr  Marian Petrok    č.t. :  0905 837809  mail:   mpetrok33@gmail.com

Adresa  :  Klokočova  732    Hnúšťa   98101 

Podpredseda :  Dezider  Balajthy    č. t.  0905 928 468  mail : badestav@gmail.com  

                                                             Členovia  

TMK  -  Ladislav Danyi   č.t.   0917  906  032    mail :  ladislav.danyi.1950@gmail.com

 KR  -   Vladimír  Parobek   č.t   09030554311  mail : vladoparobek@centrum.sk        

 Člen            : Tomáš Tóth  /Hajnáčka/  č.t :  09050914117  mail : tomito1970@gmail.com

Člen  :  Gejza Tóth   /Jesenské/  č.t :  0918 560434   mail :     balintjozsikoncsik@gmail.com

Člen  :  Kooš  Adrian                      č.t.    0917650113    mai. : koos.adrian@zoznam.sk

                                                           Pracovník  SFZ  

Sekretár   ObFZ   :   Ján  Forgon     č.t.  0903  541 036  mail :  janforgon@pobox.sk  


Zloženie odborných komisií

ŠTK , KM    -     Predseda        Kooš Adrian         č.t: 0903 553824   mail : koos.adrian@zoznam.sk

                          Podpredseda   a úsek KM  :   Rybár  Csaba   č.t. 0918 493904 mail :   rybar.csaba@azet.sk

Člen ovia :      Pataki Alexander    :  č.t      0908 8130131 

                        Brndiar   Ján            č.t    :     0905 295 241

DK  -  Predseda   : Machyniak Mário    :    č.t :   0949736497   mail : levikral@azet.sk         

Členovia  :     Bitala  Miroslav     č.t :  0907873471         Katreniak  Igor  0911131006

KR     Predseda   Vladimír Parobek    - úsek obsadzovací    č.t: 0903554 311 mail : vladoparobek@centrum.sk

Členovia – úsek vzdelávania  :  . Petrinec  Peter   č.t.    0907842287

Tajomník    :   Bálint  Richard    technický úsek  : č. t.  09030273554

Úsek  DZ    :   Balajthy Dezider   č. t.   0905 928 468  mail :  badestav@gmail.com

TMK   -  Predseda    Danyi  Ladislav  č.t.: 0911147920    mail :  ladislav.danyi1950@gmail.com

Členovia   :   Bencsö  Ondrej     kontakt ISSF    č.t.  0915 813885

                      Singlár Csaba                                   č.t. :  0907102741

                      Borbáš Tibor                                    č.t.    0905 754788

                     

OK  :    Predseda    Kisel  Ľubomír    č.t .0905  247202 mail    kisel@revnet.sk

členovia     :    Tóth  Gejza    :    č.t : 0918 560 434

                       Agócs  Peter    č. t :  0905 576146

                       Roman Goldschmidt č.t.: 0905 527 420, starosta@muran.sk

RK  :  Predseda    - Andrea Dubovická  Šóšikova     č.t  :   0918913689   mail :  sosikovaa@gmail.com

Členovia   :      Hrmo  Ľudovít     č.t.  :  0918733771            Rukavica  Peter   :   č,t :   0918561481

Účtovníčka zodpovedná za hospodárenie  :  Očenášová  Monika     ocenasovam@gmail.com

Matrika   :     Ján   Forgon           č.t.  09030541036   mail :  janforgon@pobox.sk