ŠPORTOVEC ROKA – 52. ROĆNÍK

Vážení športoví priatelia, predsedovia športových klubov, oddielov, telovýchovných jednôt, tréneri

Okresné združenie telesnej kultúry, Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto TORNALA pripravuje vyhodnotenie najúspešnejších športovcov a kolektívov za rok 2017 regiónu GEMER – MALOHONT pod názvom

ŚPORTOVEC ROKA – 52. ROĆNÍK okresu Rimavská Sobota a okresu Revúca v nasledovných kategóriách:

 •  najúspešnejších športovcov v kategórii žiačok a žiakov  /od 1.1.2003 – do 31.12.2007 /
 •  najúspešnejších športovcov v kategórii dorasteniek    a dorastencov /od 1.1.1999 – do 31.12.2002/
 • najúspešnejších športovcov v kategórii dospelých  /od 31.12.1998/
 • najúspešnejších  kolektívov /všetky vekové kategórie/
 • najúspešnejších aktérov na úseku technické športové    činnosti

Ďalej navrhnite zaslúžilých trénerov, funkcionárov, jubilantov, ktorých doporučujete oceniť - odmeniť pri príležitosti ich 60-65-70… výročia narodenia  v roku 2017

 Podmienkou  zaradenia Vášho návrhu do zoznamu vyhodnocovaných je:

 •  že navrhovaný športovec štartoval za rok 2017 za Váš oddiel/klub/združenie, ktoré má sídlo uvedených okresoch,
 •  že uvediete dáta športovca /meno a priezvisko, dátum narodenia, presnú adresu/,
 • že uvediete 5 najlepších výsledkov dosiahnutých tým – ktorým športovcom,
 • že uvedený športovec dosiahol výsledky na Olympijských hrách, Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách SR, Medzinárodných pretekoch, Oblastných súťažiach, a doložíte kópie výsledkových listín jeho najlepších výsledkov
 • že postúpite Váš návrh do 15. januára 2018 na našu adresu,
 • že priložíte potvrdenie o zaradení športovca do reprezentácie SR za tím,
 • registrácia športového oddielu/klubu/združenia na stránkach www.oztk.sk/registracia.html. (V prípade, že tu ešte nie ste registrovaní, registrujte sa tu).

V prílohe prikladáme vzor zaslania návrhu na vyhodnotenie najúspešnejšieho športovca – kolektívu. 

Doporučujeme priložiť fotomateriál  o navrhovanom športovcovi, čo bude možné využiť na akcii dňa 2. marca 2018 na slávnostnom ceremoniáli o 17:00 v Dome kultúry v Tornali.

 Sme nútení podotknúť, že v prípade nedodržania termínu zaslania Vášho návrhu budeme túto skutočnosť akceptovať ako nenavrhnutie  kandidáta.

Prílohy:

 1. Rozpis 52.ročníka "ŚPORTOVEC ROKA GEMER-MALOHONTU za rok 2017
 2. SYSTÉM VYHODNOCOVANIA ŠPORTOVCOV