Športový klub polície Rimavská Sobota

Štatútar Alexander Mihálik - predseda
Tréneri
Prevádzka
Zloženie
Počet členov 80
Počet členov do 18r. 5

Zdieľajte "Športový klub polície Rimavská Sobota" na:

Komentujte