Stolný tenis - oddiel

Štatútar Ľubomír Pinzík
Tréneri Róbert Huszti, Dukelských hrdinov 8, Rim. Sobota
Adresa SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka ŠZŠ ul. Hviezdoslavova, Rimavská Sobota
Zloženie
Počet členov 44
Počet členov do 18r. 15

Zdieľajte na:

Komentujte