Telovýchovná jednota Ožďany

Štatútar Filip Kubelka
Tréneri Tibor Berecz, Milan Špaček
Prevádzka Ožďany
Zloženie 1919
Počet členov 50
Počet členov do 18r. 30

Zdieľajte "Telovýchovná jednota Ožďany" na:

Komentujte