VK Slovan Rimavská Sobota

Štatútar JUDr.Štefan Baláž
Tréneri Alena Kudlíková,Ing.Tibor Bódy,Zora Megelová
Prevádzka
Zloženie Občianské združenie
Počet členov 75
Počet členov do 18r. 55

Zdieľajte "VK Slovan Rimavská Sobota" na:

Komentujte