Výjazdové zasadnutie VV – SFZ

VV – SFZ  zasadal v Rimavskej Sobote  prezident SFZ  Ján Kováčik a generálny sekretár Jozef Kliment ako aj predseda regionálneho  zväzu  Jozef Paršo   svoje sľuby splnili.    ObFZ Rimavská Sobota vytvoril všetky podmienky  pre nerušené rokovanie VV – SFZ.   Členovia VV – SFZ na čele  prezidentom Jánom Kováčikom a generálnym sekretárom  Jozefom Klimentom  navštívili aj sekretára ObFZ. Budova OZTK – ObFZ  v rokoch 2014-15 môže mať novú tvár podľa vyjadrenia členov VV SFZ .Budova  nie je vo vlastníctve SZTK ale OZTK  Prísľub bol jednoznačný „ „Pomôžeme Vám veď je to budova v centre mesta  kde je sídlo všetkých športov  a stánok futbalu pre  okresy Rimavská Sobota a Revúca  - všetka úcta dobrovoľným  funkcionárom  v tomto regióne  zazneli slová v kancelárii sekretára ObFZ   vedúcich činiteľov SFZ. „

  Na zasadnutie  VV – SFZ 3.12.2013  dostal pozvanie predseda  ObFZ   Ján Čilík  ,  ktorý je členom Rady MŠK  a člen Konferencie SFZ.  Vo svojom vystúpení hovoril o problematike  zložitého regiónu   .  Žiadal VV o príspevok na  opravu budovy v areály MŠK Rimavská Sobota – pre mládežnícke družstvá a neposlednej miere finančné prostriedky  pre mládežnícke družstvá hrajúce v súťažiach ObFZ   .

Fotografie nájdete vo fotogalérii ObFZ