Aktuálne

Chanbaristi z Rimavskej Soboty vybojovali na 2.kole ligy spolu 26 medailí.

V sobotu 16. apríla organizoval Samurai Klub Chanbara Košice pod vedením Borisa Lieskovského (tréner klubu, 1.Dan) a Slovenskej Asociácie Chanbara na Slovensku turnaj. Turnaj sa uskutočnil v telocvični košického klubu a bol zároveň aj 2.kolom ligy Spochan (športová chanbara) 2016 na Slovensku.

Chanbaristi si zmerali svoje sily v šiestich zbraniach – Kodachi (krátky meč), Tate kodachi (krátky meč-štít), Chocken (dlhý meč), Tate chocken (dlhý meč - štít), Morote (dlhý meč obojruč), Nito (krátky meč-dlhý meč). Ďalej to bola Kihon dosa (súborné cvičenia-kata). „Súťažilo sa v kategóriách chlapci 6-8 , 9-11, 12-14 rokov a dievčatá 11-13 rokov, seniorky a seniory 18 a viac rokov. Chanbaristi si mohli vybrať 4 disciplíny a kihon dosu-katu. Seniori súťažili aj v tímoch. Okrem rimavsko-sobotského klubu Falcon boli ešte súťažiaci z  Košíc, Trenčína a Prahy . “ Ako informoval asistent trénera Figei“  najpočetnejšiou kategóriou bola kategória senioriov, kde nastúpilo proti sebe 13zápasníkov. Podľa jeho slov boli súboje rýchle, pretože sa súťažilo, len na jeden bod, až finále bolo na dva.

 Za klub nastúpilo 10 športovcov, ktorí získali spolu 26 medailí (10 zlatých, 11 strieborných a 5 bronzových),“ priblížil. V kategórii chlapci 6 až 8 rokov si podľa Figeia jedno prvé (dlhý meč) a jedno druhé miesto (krátky meč- štít) vybojoval Matúš Ďurica, Lukáš Kurek získal jedno prvé (dva meče) a dve bronzové medaile (dlhý meč a krátky meč). V kategórii 9-11 rokov príkladne bojoval aj Richard Laššák, tentoraz sa mu ale medaila neušla.

„V kategórii dievčat 11 až 13 rokov sa najviac darilo Laure Dávidovej, ktorá získala 5 medailí (4 zlaté – krátky meč, krátky meč-štít, dlhý meč, dva meče a jednu striebornú  medailu – kihon dosa - kata),“ uviedol asistent trénera. Nezaostala ani Tereza Ďuricová, ktorá získala 4   medaile  (2 strieborné – krátky meč, krátky meč- štít a 2 bronzové dlhý meč a dva meče).

„V senioroch sa  darilo najlepšie Petrovi Kojnokovi a Tiborovi Figeimu. Získali zhodne po 4 medaile.  Peter získal 2 zlaté (dlhý meč-štít a dlhý meč obojruč) a 2 strieborné (2 meče a tím. súťaž). Tibor získal  jednu zlatú (krátky meč-štít) a 3 strieborné (dlhý meč obojruč, kihon dosa – kata a tím.súťaž) a tesne mu ušla medaila z krátkeho meča, kde skončil na 4.mieste. Dávid Kurák si priniesol 3 medaile, jednu zlatú (krátky meč), jednu striebornú (tím. súťaž) a jednu bronzovú (dlhý meč obojruč). Ladislav Laššák sa zúčastnil takejto súťaže prvý raz a hneď získal jednu  striebornú medailu (krátky meč-štít) a aj jemu ušla tesne ďalšia, keď v dvoch mečoch skončil na 4.mieste.Súťaže sa zúčastnil aj Ján Micko, ktorý tiež príkladne bojoval v každej zvolenej disciplíne, aj keď sa mu medaila neušla.

Ako doplnil na záver Figei „ Chcem sa osobitne poďakovať každému chanbaristovi z nášho klubu za vzornú reprezentáciu , rodičom za pomoc, košickému Samurai klubu za perfektnú organizáciu a pravdaže rozhodcom za ich prácu. Pre mňa to bol dobrý test pred blížiacimi sa Majstrovstvami Európy, ktoré sa budú konať v Paríži medzi 6-9.májom. Posledné mesiace sa okrem klubových tréningov zúčastňujem aj na tréningoch v Košiciach pod vedením môjho majstra Borisa Lieskovského (1.Dan ), obetujem tomu každú voľnú chvíľu.  Poďakovanie patrí aj mojim sparing partnerom, ktorí som ňou cvičia aj súkromne a pravdaže sponzorom, bez ktorích by som sa na tento turnaj nedostal“.

Zdieľajte na: