Karate Klub Revúca

Štatútar PaedDr. Rashid BUNJATOV
Tréneri PaedDr. Rashid BUNJATOV
Adresa Terézie Vansovej 1167/1, 050 01 Revúca
Prevádzka Revúca, Dom športu, Clementisova č.1161
Zloženie
Počet členov 32
Počet členov do 18r. 26
Sponzori

Mesto Revúca, STEFE

Zdieľajte na:

Komentujte