Oblastný futbalový zväz Rim. Sobota

Sekretariát

                                                           Sekretariát   -   ObFZ  

      Pracovná doba  a úradné hodiny pre funkcionárov   TJ, FK   ,hráčov, členov  SFZ

                                                          Ján   FORGON  - sekretár  

 

Pondelok  :             7,30-16,oo         obed   12,00  do  13,oo   pre funkcionárov  TJ,FK    od  13,oo 15,oo

Utorok       :            7,30  - 16,oo              obed                                   od  8,oo  -12,oo         od 13 – do  15,oo

Streda       :             7,30   -   18,oo           obed                                       od  8,oo   -12,oo        od 15,oo odb. komisie 

Štvrtok                    7,30   -   16,oo            obed                                   od 13,oo -  15,30  

Piatok                      7,30   -  16,oo             obed                                 od   13,oo   -  do  15 ,oo