Aktuálne

Súťažný poriadok Gemerskej Ligy IX. roč. 2014 - 2015

Gemerská Liga bola zorganizovaná z iniciatívy Gemerského šachového zväzu so sídlom v Rimavskej Sobote  v zastúpení Ing. Ladislav Polgári a OZTK - AŠZ  (regionálne zastúpenie) Rimavská Sobota v zastúpení  Štefan Makši predseda maksis@rsnet.sk

 Cieľom je spropagovanie šachovej hry, oživenie šachového života amatérov na Gemeri, a tiež zapojenie a výchova mládeže v rámci súťaženia. Víťazné družstvo obdrží putovný pohár (trofej) vyhlasovateľa súťaže - získa titul „Majstri Gemera“, a najlepší jednotlivec cenu za prvenstvo a titul „Majster Gemera v praktickom šachu“.

Hrá sa systémom každý s každým podľa vylosovania. V rámci duelu  na sústredení družstiev  odohrá každý hráč s každým súperovým hráčom jednu partiu, teda každý hráč odohrá štyri partie. Po zaplatení štartovného družstvá budú (boli) zaregistrované v poradí akom sa prihlasovali. Jednotlivé kolá boli rozpísané podľa Shurigových tabuliek, hracie dni boli určené po odsúhlasení s organizačnými pracovníkmi, hracie miestnosti určené podľa dohovoru.

Hrá sa podľa pravidiel FIDE so skráteným tempom 2x30 min  na partiu až do spadnutia. Partie nie je povinné zapisovať.

Kompletný súťažný poriadok v .pdf tu

Gemerská Liga, 1.kolo, Revúca (.xls)

 

Zdieľajte na: