Okresný zväz viacbojov všestrannosti Rimavská Sobota

Štatútar Igor Antal
Tréneri
Adresa
Prevádzka Sídla základných a stredných škol obvodu
Zloženie

Igor Antalík - tajomník i.antalik@gmail.com Ladislav Majoroš - OV OZUV

Počet členov 211
Počet členov do 18r. 180

Zdieľajte na:

Komentujte