Kolektívy - nominácie

Falcon TKD Rimavská Sobota

FALCON TAEKWONDO klub Rimavská Sobota

Šport: null

1. 3. miesto v tímoch (súborné cvičenia) - Majstrovstvá Európy v športovej chanbare, Srbsko
2. 5.miesto v tímoch (športový zápas) - Majstrovstvá Európy v športovej chanbare, Srbsko
3. 1.miesto v tímoch - Majstrovstvá Slovenska, Rimavská Sobota
4. 1.miesto v tímoch - Moravia Open, Česká Republika
5. 2.miesto v tímoch - Majstrovstvá Česka, Praha

Tréner: PaedDr. Tibor Figei, MBA, Ladislav Laššák, Laura Dávidová

Sponzori: Mesto Rimavská Sobota, Slovenská Asociácia Chanbara, RSNet, Theatro, Itres s.r.o., Stavebné centrum Ádám

FALCON TAEKWONDO klub Rimavská Sobota

Štatútar Peter Úrek
Tréneri Peter Úrek, Pavel Lancko, ing. Jaroslav Dóbi, Miroslav Bitala
Adresa Malohontská 61/22, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka Dom služieb, Malohontská 1931, 97901 Rimavská Sobota
Zloženie Správna rada klubu a jeho aktívni členovia klubu, resp. ich zákonní zástupcovia.
Počet členov 45
Počet členov do 18r. 37

Družstvo mladších žiakov

Mestský Volejbalový Klub Magnezit Revúca

Šport: volejbal

1. 1. miesto na M SR MIDIVOLLEYBALL
2. 2. miesto na M SR 6-kový volejbal mladších žiakov
3. 5. miesto Superfinále Šamorín
4. 1. miesto mladší žiaci oblasť Stred SVF 6-kový volejbal
5. 2. miesto mladší žiaci oblasť Stred SVF 4-kový volejbal

Tréner: Mgr. Marek Meriač, Mgr. Karol Húšťa

Sponzori: mesto Revúca, SMZ Jelšava a.s, Slovmag a.s Lubeník

Mestský Volejbalový Klub Magnezit Revúca

Mažoretky Estrella - DUO

MAŽORETKY ESTRELLA

Šport: null

1. II. Vicemajster sveta  - kategória senior - duo - mace
2. I. Vicemajster Európy  - kategória senior - duo - mace
3. Majsterky Slovenska -  kategória senior - duo - mace
4. 1. miesto  - KÁBRT CUP - duo - baton mažoretka
5. 1. miesto -  Sabinovská palička -  kategória senior - duo - mace
6. 1. miesto -  Memoriál J. Jakubíkovej  Púchov  - kategória senior - duo - mace

Tréner: PaedDr. Ivana Pivarníková. Matej Villányi

MAŽORETKY ESTRELLA

Štatútar PaedDr. Ivana Pivarníková
Tréneri PaedDr. Ivana Pivarníková
Adresa CVČ RELAX, SNP č.9, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka
Zloženie
Počet členov 57
Počet členov do 18r. 48
                         

HKM.Rimavská Sobota, (71 r.)

HKM Rimavská Sobota

1.
2. miesto v 2. hokejová liga 
3.
4.
5.

Tréner: Ján Podkonický

HKM Rimavská Sobota

Štatútar Ing. Štefan Hanzel
Tréneri
Adresa M.R.Štefánika 23, 979 01 Rimavská Sobota
Prevádzka Zimný štadión Rimavská Sobota
Zloženie Ing. Štefan Hanzel - predseda shanzel@carmeuse.sk, 0911 649 020 Ing. Jozef Fiľo - tajomník klubu filo@staviplast.sk, 0903 821 598
Počet členov 100
Počet členov do 18r. 75

Zdieľajte na: