HKM Rimavská Sobota

Štatútar Ing. Štefan Hanzel
Tréneri
Prevádzka Zimný štadión Rimavská Sobota
Zloženie Ing. Štefan Hanzel - predseda shanzel@carmeuse.sk, 0911 649 020 Ing. Jozef Fiľo - tajomník klubu filo@staviplast.sk, 0903 821 598
Počet členov 100
Počet členov do 18r. 75

Zdieľajte "HKM Rimavská Sobota" na:

Komentujte