Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota

Štatútar Ing. Róbet Totkovič a Jozef Radnóti
Tréneri Jozef Radnóti, Michal Radnóti
Prevádzka ZŠ M.Tompu sídlisko Západ
Zloženie Predseda: Ing Róbert Totkovič Podpredseda: Jozef Radnóti Členovia výboru: Michal Radnóti, Ing.Jozef Alušík, Miloš Gaži, Tomáš Stankovič Revízna komisia: Jaroslav Miniar, Ladislav Petříček
Počet členov 75
Počet členov do 18r. 25

Zdieľajte "Zápasnícky oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota" na:

Komentujte