Hodnotiaca komisia

Komisia nominovaná  na bodové vyhodnotenie jednotlivých športovcov prihlásených.

57.ročník najúspešnejších športovcov Regionu GEMER – MALOHONT, VYHODNOTENIE DŇA 10.03.2023 V KLENOVCI – POZVÁNKY BUDÚ ZASLANÉ.

VÝBEROVO-NOMINOVACIA KOMISIA K VÝBERU ŚPORTOVCOV ROKA 2022:

OZTK-AŠZ

 1. Richard BÁLINT
 2. Śtefan P. MAKŚI
 3. Marian PETROK
 4. Ján FORGON
 5. Tibor FIGEI
 6. Ladislav SZÉKESI
 7. Tomáš TÓTH
 8. Śtefan TÓTH
 9. Śtefan ŠTEFÁNEK

10.Jozef RADNÓTI

NOVINÁRI:

 1. MAJOROS Jácint
 2. Lichanec Michal
 3. Mgr. ÁKOS Tamás
 4. Ján JUHÁSZ
 5. Matej KOVÁČIK
 6.  Matej HANK