Kick - Box Leon Hnúšťa

Štatútar Mgr. Martin Pliešovský, Jozef Vranec
Tréneri Jozef Vranec, Tomáš Rosiar, Martin Kocka
Prevádzka občianské združenie
Zloženie športovci Kick - Boxu, Thai Boxu
Počet členov 25
Počet členov do 18r. 14

Zdieľajte "Kick - Box Leon Hnúšťa" na:

Komentujte