Kolkársky klub Rimavská Sobota

Štatútar Povinsky Otto
Tréneri Kojnok Milan,Tavarszky Tibor
Prevádzka Metská záhrada
Zloženie
Počet členov 30
Počet členov do 18r. 7

Zdieľajte "Kolkársky klub Rimavská Sobota" na:

Komentujte