Mestský Volejbalový Klub Magnezit Revúca

Štatútar Maroš Kumi
Tréneri Maroš Kumi, Marek Meriač, Karol Húšťa, Dušan Matúška, Zuzana Halušková
Prevádzka
Zloženie 9.9.1993
Počet členov 158
Počet členov do 18r. 113

Zdieľajte "Mestský Volejbalový Klub Magnezit Revúca" na:

Komentujte