PALÓCOK, o.z.

Štatútar PaedDr. László IVÁN
Tréneri PaedDr. László IVÁN
Prevádzka Tornaľa
Zloženie Predsedníctvo - PaedDr. László IVÁN - PhDr. Tamás IVÁN - Ing. Zuzana IVÁNOVÁ - Mgr. Peter SZIGETY
Počet členov 6
Počet členov do 18r. 7

Zdieľajte "PALÓCOK, o.z. " na:

Komentujte