Prvý šachový klub Rimavská Sobota

Štatútar Ing.arch.Štefan Galdík
Tréneri
Prevádzka Dom Kultúry Rimavská Sobota - Bábková sála, tréningy každý štvrtok od 17 do 21 hod
Zloženie
Počet členov 27
Počet členov do 18r. 0

Zdieľajte "Prvý šachový klub Rimavská Sobota" na:

Komentujte