Registrácia účasti vo vyhodnotení najúspešnejších športovcov za rok 2020

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre elektronickú registráciu účasti.
Podľa potreby vyplňte formulár nižšie...

Registrácia bude automaticky ukončená 25. januára 2020 8. februára o 23:59!

Formulár

alebo ak tu ešte nie ste zaregistrovaný, odporúčame sa najskôr zaregistrovať. Prípadne vyplňte:

Navrhuje športovca:

Ktorý dosiahol nasledovné výsledky:
Uviesť umiestnenie, názov súťaže, miesto konania súťaže:

Súhlasím so zaevidovaním a spracovaním týchto údajov v interných systémoch OZTK.