Registrácia účasti vo vyhodnotení najúspešnejších športovcov za rok 2018

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre elektronickú registráciu účasti.
Podľa potreby vyplňte formulár nižšie...

Registrácia bude automaticky ukončená 15. januára 2018 o 23:59!

Formulár

alebo ak tu ešte nie ste zaregistrovaný, odporúčame sa najskôr zaregistrovať. Prípadne vyplňte:

Navrhuje športovca:

Ktorý dosiahol nasledovné výsledky:
Uviesť umiestnenie, názov súťaže, miesto konania súťaže:

Súhlasím so zaevidovaním a spracovaním týchto údajov v interných systémoch OZTK.