Tanečný klub Magic in Dance pri Centre voľného času Tornaľa

Štatútar Mgr.Koloman Tóth
Tréneri Ivan Ligárt
Prevádzka Centrum voľného času Tornala
Zloženie Tanečný klub Magic in Dance pri CVČ Tornala pracuje od roku 2009.V klube sú dievčatá a chlapci vo veku od 6 do 17 rokov.Pravidelne sa sa zúčastňujeme na rôznych súťažiach tak doma ako aj v zahraničí v športových a spoločenských tancov.Máme aj výborné výsledky.
Počet členov 54
Počet členov do 18r. 54

Zdieľajte "Tanečný klub Magic in Dance pri Centre voľného času Tornaľa" na:

Komentujte