TENISOVÁ AKADÉMIA RIMAVSKÁ SOBOTA

Štatútar Mgr. Matej Bagačka
Tréneri Matej Bagačka, Pavel Keľo
Prevádzka Tenisová hala Veľké Teriakovce
Zloženie Výkonný výbor pozostáva z troch členov + členská základňa.
Počet členov 17
Počet členov do 18r. 7

Zdieľajte "TENISOVÁ AKADÉMIA RIMAVSKÁ SOBOTA" na:

Komentujte